Fotografía de traballos para industria San Lorenzo

Traballos específicos para a industria

En Mecanizados San Lorenzo somos profesionais con ampla experiencia no sector, por iso realizamos traballos específicos para a industria.

Encargámonos da fabricación, instalación e mantemento de estruturas e maquinaria exclusiva, segundo a empresa de que se trate, como cintas transportadoras, liñas de procesado, silos...

Sempre traballamos cos mellores materiais e profesionais con ampla experiencia en cada un dos sectores, que estudan cada caso de maneira individualizada para adaptarse á industria de que se trate.

Reforma de maquinaria industrial

En Mecanizados San Lorenzo realizamos a reforma de maquinaria industrial segundo o proxecto, facilitándolle ademais ao propietario as posibilidades de legalizala, adecuándoa á lexislación R.D. 1215/97 e ao MARCADO EUROPEO CE.

Consúltenos e indicarémoslle desde a nosa experiencia as posibilidades existentes.

 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo
 • Traballo de Mecanizados San Lorenzo